A3:168


(Rubrik:) Tiärp sochn.

               Notarum Explicatio.

A.           Skiämstadh Sunnanbäcken är örßland                   9
B.           Vthsäde j södergierdet                                          12 3/4 tunnor
C.           Vthsäde j östergierdet                                           8 3/4 tunnor
D.           Twenne småå wreter, vthsäde                               1/2 tunnor
E.            Heem engen om höö                                             50 laß
F.            Hesthaga.
G.           Footwiska, brukas något lijtet om höst
               och wåår när flodh är
H.           Humblegårdh.
               Een skogz engh, Siööengen benämndh, om höö    16 laß
               Biörckemoßar om höö                                          14 laß
               Giärdes höö hwart århe                                         2 laß

               Timberskogh, fins een half mijll här ifrån,
               fiskie något j Strömmaren.

(Karttext:)

Skiemstadh nordanbäcken giärde proxime
Swanby engh proxime
Wallby gierde proxime
Scala ullnarum