A3:172


(Rubrik:) Tijärp häradtt.

              Notarum Explicatio

A.           Ferneboo, ett torp, är belägitt på
               Rufwellboo ägor och brukas vndher
               Båleby.
B.           Vthsäde dhet eena åhret                       2 3/16 tunnor
C.           Vthsäde dhet andra åhret                     3/4 tunnor
D.           Ee[e]n wreet, sås i hoop medh C         11/16 tunnor
E.            Långh engen, baara måßbotn, om höö 10 laß
F.            Een lijten engh om höö                         3 laß
G.            Noch een lijten engh om höö                2 laß
H.            Een lijten hage om höö                         1/2 laß
                Sielfwe Baleby fins på neste folio.

(Karttext:)

Stoora skogen och moraß på denne sijdan
Scala ullnarum.