A3:175


(Rubrik:) Tiärp häradtt.

               Notarum Explicatio.

A.           Kasteboo skatteheman                     1/2
               ähr 5 örß landh, belägit på Fröbroo
               ägor vp i stoora skoghen
B.           Vthsäde j norrgierdet                          7 15/16 tunnor
C.           Vthsäde j södergierdett                      7 3/8 tunna
D.           Engh medh starr och måßbotn höö till 40 laß
               vndher tijdhen                                    30 laß
E.            Humblegårdh[h]ar här till twenne.
               Giärdeshöö dhet ena åhret                 5 laß
               dhet wara                                          3 laß
               Här till finnes inga fleere ägor än såsom
               här på charta är vtsatt, vndanta-
               gandes skogh, hwilken nogh är,
               doch fiskie intet.

(Karttext:)

Klingzboo engh proxime
Sandh och swart mylla
Agneboo engh kommer Fräbro till på denne sijdan
Smeby ägor i Wändill proxime.