A3:176


(Rubrik:) Tiärp heradtt.

               Notarum Explicatio

A.           Marckarboo skatthemman                     1/2
               ähr 5 örßlandh belägit på Skiämstadh
               rågångh vppe j stoore skogen emoot siön.
B.           Vthsädhe dhet ena åhrett                        3 6/8 tunnor
C.           Een wreet som sås tillijka medh för-
               benämndhe gierdhe, vthsädhe till           5/8 tunnor
D.           Vthsäde dhet andra åhret                       5 11/16 tunnor
E.            Dhenne engh är full medh stoor skogh
               och moraß och räckier nedher i siön
               Strömmaren, här till är ingen stänsell
               kringh vthan stor skogh och moras på alla
               sijdor, Kiär1 och moß bottns höö om        35 laß
               Giärdes höö dhet ena åhret                    13 laß
               dhet andra                                             4 laß
               Till dhetta heman är skogh och muulebeth
                till öfwerflödh.
                Fiskie j Strömmaren laco1 någott.

(Karttext:)

Ödhe
Michelßboo ägor proxime
Scala ullnarum.

1 Svårläst ord.
2 D.v.s. lacu (ablativ av lacus, sjö)