A3:177-178


(Rubrik:) Tiärp sochn.

               Notarum Explicatio

A.           Bullteboo skatthemman heelt 1 ähr örß land       7
B.           Vthsäde j norrgierdet                                          3 5/8
C.           Vthsäde j millan gierde, såß samma åhr               4 7/8 tunnor
D.           Een wreet, sås och samma åhr, vthsäde               1/4 tunnor
E.            Södergärdet vthsäde andra åhr                           8 13/16 tunnor
F.            Een wreet, såß ihoop med södergärdet, vthsäde 1 3/16
G.            Eengen starr och måßbotn om höö                      40 laß
                Dhenne engh finnes ingen giärdesgård omkringh, ty
                här är stora skogen och moraß medh myrar
                på alla sijdher.
H.            Footwiska, brukas höst och wåhr när nog flodh är.
                Dhetta hemman är belägit på Wallby ägor,
                vp i stoora skogen här till skog och muhlebeth
                till öfwerflödh, fiskie intett.
I.              Twenne humblegårdar
K.            Södestengßell höö om                                3 1/2 laß

(Karttext:)

Starck leerjord
Kalf hage
Leerjordh och mycket sanckt
Scala ullnarum