A3:179


(Rubrik:) Tijärp häradtt.

               Notarum Explicatio

A.           Lilla Bullteboo, ett torp, vpröijt aff stora
               skoghenn
B.            Vthsädhe dhet ehna åhrett i dhenne wreet            7/16 tunna
C.            Dhenne wreet såß tillijka medh förbemälde
                wreet om vthsäde                                               11/16 tunna
D.            Dhet andra åhret i dhenna wreet vtsäde               1/2 tunna
E.            Dhenne wreet sås tillijka medh nest-
                föregående samma åhr, vthsäde                           11/16 tunna
F.            Eengh om höö här till                                            1 1/2 laß
G.            Eengh om höö                                                     1/2 laß
H.            Slätt om höö                                                        2 laß
J.             Kalffhaga.
                Här till äro eij fleere ägor än om-
                rördt är, vndantagandes een eenghteegh
                j Stoore Bulteboo engh, höö till                            2 laß
               Skogh och muhlebeth här till
               öfwerflödigdt.

K.           Torp wid nampn Måßeboo är itt nybygge
               belägit vpp i stoora skogen på Forß
               råågångh
L.            Vthsädhe i deßa twå wreeterna                             1 3/8 tunna
M.           Dhenne wreet om vthsäde                                     1 1/4 tunna
               Eengh här till intett, vthan han ståår
               j skogen och kan få höö alß                                   14 laß
N.           Dhenne engh kommer num. <...> j Fräbroo
               till och kallas Forßboo, om höö                              3 laß
               Skogh och mulebeth öfwerflödigth

(Karttext saknas.)