A3:18


            Notarum Explicatio.

A.         Gråska skattehemman       1 2/3
B.         Norregärdet vthsäde          14 tunnor
C.         Södergärdet vthsäde          17 tunnor
             J både gärden är mästedels lerjordh.
D.         Engh kallas Gråska måßen 105
        1.  Norregårdhen heller öster-
             gården skattehemman 3/4 är 5 öresland 4 penningland
             haffwer i byamåhl               47 alnar
             Vthsäde i norregärdet        3 3/4 tunna
             J södergärdett                    4 1/2 tunna
             Engh till höö hema              25 laß
             Detta heman hafver och effterskrefne
             skogzängier nämligen
            
Storemyra höö                     8 laß
             Wästerängen                      1 1/2 laß
             Bole                                     1 laß
             Gärdehö till detta
             hemmanet                             5 laß

        2.  Millangården skattehemman 3/4 5 öresland 6 penningland
             hafver i byamåhl                  56 alnar
             Vthsäde i norregärdet            4 1/2 tunna
             J södergärdet                        5 3/4 tunna
             Höö vthi byängen hema       35 laß
             hafver och effterskrefne skogzängier
             På Storemyran får han           6 laß
             J wästerängen                       1 1/2 laß
             Bole                                     1 laß
             Qwarnängen                         8 laß
             Gärdehö här till                     6 laß

        3.  Wästergården skattehemman 1 är 8 öresland 20 thunnor
             haffwer i byamåhl                73 alnar
             Vthsäde i norregärdet            5 3/4 tunna
             J södregärdet                        6 3/4 tunna
             Höö vthi byängen hema       45 laß
                         Skogzängier.
             Dammen                               2 laß
             På Storemyran                    10 laß
             Bole                                      2 laß
             Wästerengh                           2 laß
             Gärdehöö                              8 laß

             Till dhenne by är skön
             skog, både timmerskogh och
             annat.
             Sammledes och fiske i
             Gråska siön.

(Karttext:)

Gråska siön
På denne sijdan tager Wärswijkz skog wedh
Örjordh
Sättra skogh proxime.
På dhenne sijdan taga Sättra ägor wedh närmast och här ingen gärdesgårdh, vthan stora skogen tager emot.