A3:185-186


(Rubrik:) Wädzlandz sochn.

             Notarum Explicatio.

A.          Österwadh skatteheman   3 halffwa,
              lijka stora i alle commoditeter.
              Hwart heman är      8 öresland.
              1. Östergården.
              2. Millangården.
              3. Wästergården.
B.          Norregärdet
                                        vthsäde                                 24 3/4 tunna
C.          Ååßgärdet
D.          En wret till samma gärde till alle hemanen         3/4 tunna
              J föreskrefne gärden är leerjordh.
              Vthsäde till hwart heman i föreskrefne gärden 8 1/2 tunna
E.           Sandgärdet    sandjordh    vthsäde                  4 3/4 tunna
F.           Södergärdet, öhrjord, såes samma åhr och      9 tunnor
G.          Ågärdet, leerjord, och samme åhr vthsäde       10 1/4 tunna
              Vthsäde till hwart heman i deße gärden            8 tunnor
H.          Hemengen, hårdwaldz engh till höö                  60 laß
              gärdehöö

                   Skogzengier till föreskrefne by, nämligen

              Kallswedh, lyder till num. 2 och 3, om höö           4 laß
              Litzlebo engen till num. 1 och 3 om                  4 laß
              Smekmyra till num. 1 om                                 3 laß
              Stormåßan till alle 3 grannerne ihop                 9 laß
              Spångmåsan till alle 3 ihop om                         2 laß
              Lusebo swidian till nu. 3 om                            1 laß
              Söder röningen till nu. 2 om                            1 laß

I.            Kalfhagar till num. 1.
K.          Kalfhagar till num. 2.
L.           Hagar till num. 3.

              Till denne by är godh skogh och mulebet, intet fiske.

M.         Sqwalteqwarner till alle hemanen.

(Karttext:)

Bolstans gärde proxime
Wästerwadz gärde proxime.
På denne sijdan räcker denne byes ägor en half mijl vth till skogz, inn till Åkerby i Löfsta sochn möter
På denne sijdan tager Dånkarby1 engh wedh.
På denne sijdan tager Norrby engh wedh.
Scala ullnarum.   


1 Dorkarby avses.