A3:187


(Rubrik:) Tijärp1 häradh.

             Notarum Explicatio.

A.          Wäßlandz prästegårdh, cronohemman, är        16 öresland
B.          Åkerby skatteheman 1/2 är                              6 öresland
             
Ligga tillhopa i åker och engeskiffte och an-
              dra commoditeter.
              Ibidem 1 skatte vthjordh till Malm.
C.          Norregärdet      vthsäde                                    11 15/16 tunna
              Vthsäde till prästegården i samme gärde              8 11/16 tunna
              Till Åkerby ibidem vthsäde                                 3 5/16 tunna
D.          Dena styckit hafwer lydt till samma gärde
              och är 6 5/8 tunneland åker, som är af bru-
              ket fördärfwet och lagt till engh.
E.           Deße 2 wreter såes till norregärdet och
              komma Åkerby till om vthsäde                           3 1/4 tunna
F.           Södergärdet      vthsäde                                   22 1/4 tunna
              Vthsäde till prästegården i samma gärde           16 3/16 tunnor
              Till Åkerby ibidem                                             6 1/16 tunnor
G.          En åkerfiäll ibidem till Malm om                          1 3/4 tunnor
              är vthiordh thär till.
              Vthi alle föreskrefne gärden är leerjordh och
              swartmylla.
H.          En wret till prästegården om vthsäde                 1/2 tunna
I.            Söderengen, hårdwaldz eng om                        16 laß
              kommer bådhe till till pro qvota.
D.          Alderhagen, brukas nu till engh och                   16 laß
              kommer bådhe till, K eng till Malm
              Gärdes höö bådhe i hop.

              Summa höö als.
              Belöper sig höö til präst
              till Åkerby.
K.          Denne hage kommer prästegår-
             den till allena och ???                                          3 laß
L.          Denne hage hafwe de ihoop bå-
             de och är deres hästhage.
M.         Sågeqwarn till prästegården
N.         Miölqwarn till prästegården
O.         Miölqwarn till Åkerby

             Till föreskrefne hemanen
             är godh skog och mu-
             lebet sampt fiske.

             Notandum: till Åkerby och prästegården
             äre och någre engier ännu föruthan the som här
             äre annoterade, huilkas qvantitet och qva-
             litet fins igen folio 1892.

(Karttext:)

Stafz gärde proxime
???wägen3
Åth Elfkarlby
Groda
Groda
Bolandz gärde proxime
Scala ullnarum.              

1 Tijarp ms
2 189 annan hand  ms
3 Oläsligt ord p.g.a. skada i papperet.