A3:189-190


(Rubrik:) Wädzlandz STÅR DET SOCHN UNDER UTVIKET?

             Notarum Explicatio.

              Deße effterskreffne engier komier
              till Wäßlandz prästegårdh, Åkerby,
              Malm och Gelnboerne, nämbligen

A.          Denne engh lyder till prästegården
              och Åkerby om  hårdwaldzhöö          60 laß till prästegårdhen och till Åkerby 2/3 laß och kallas Swänskeskär.
B.           Denne eng kommer prästegården och Åkerby
               till ihop och kallas Tubbängen          20 laß
               Malm råder här och i och får höö        2 laß
               Södergården i Staf i samme eng          1 laß
C.           Detta enge stycke hafua wallaboerne
               innan om prästegårdens och Åkerby rå-
               gångh.
D.           Ett stycke skog som Wälla hafver änn in-
               om deres  rågångh.
E.            Detta engestycke hafwa Östergel-
               boerne innan om Åkerby rågång
               och samme eng drager höö                12 laß
F.            Kalfharen 1 engh som Öster Gelbo
               hafver innan om Åkerby rågång, höö   6 laß
G.           Rönskär hafwer Åkerby och präste-
               gården i hop om                                  4 laß
               Malm äger här och i Rönskär1 och
               får här höö                                          1 1/2 laß
               Wästergården i Wäster gelbo får här
               höö 1 laß i Rönskär.
H.           Österlöthen kallas denne engh och
               kommer Öster Gelbo till om               24 laß   folio 181.

               Deßföruthan hafwer och Wädzlans
               prästegårdh 1 vthiordz eng, Wäßle
               benämdh, ligger på Sandby ägor
               och drager höö, hårdualdz                  25 laß
               1 kärr, kallas Flaxmyra                      5 laß
               Träskmåsen, ligger på Stymne ägor     5 laß
               Stafmundzboda engh, måßwaldh och
               ligger på Skärplinge ägor                     8 laß
               Och alle vnder prästegården
               Starrtija     6 laß
               Slåtharen     5 laß         ligga vnder Å-
               Stenharen  3 laß         kerby.

(Karttext:)

Wädzlands fiälen
Diupöre
Skiärplinge engh proxime.
Fäbodar
Skärplinge skogh proxime.
Hållen lacus
Scala ullnarum..

1 Rönskar ms