A3:193


Register vppå efterfölliande
byar vthj Wäszlanda och Tolffta sochner,
nembligen

                                                             Folio.
                        Tolffta sochn.

                         Siukarby                        13
                         Söderby                        18
                         Nårby                             6
                         Rafwelsbo                       2
                         Skallbo                          12                                                           
                        Wäszlanda sochn

                        Österwadh                      47
                        Wästerwadh                   38
                        Bohlstaden                      59
                        Åkerby
                        Stymne                           51 och 52
                        Staa
                        Walla
                        Wähla                             21
                        Giälbo                            55                 
                        Nääs                              34
                        Snattra                           33
                        Sandby                          31
                        Sätra                              40
                        Kårbo                            32
                        Finnerunger                    25 och 26
                        Nötte                             27
                        Moybo                         30
                        Måhlen                          42