A3:194


(Rubrik:) Tiärp1 häradtt.

             Notarum Explicatio.

              Örckeboo eengh belägenn på
              Norrby skogh.

A            lydher till num. 2 i Södherby, är 1 örßlandh
               om höö                                             10 laß
B            kommer Hemmingßboo till och 1 örßland
               vndertijdhen höö                                 8 laß
               vndertijden                                        10 laß

C            är till num. 1 j Norrby slätt moß-
               waldh om höö                                    14 laß

(Karttext:)

Scala ullnarum.

(Annan anteckning, annan hand:)

Författad vid år 1650 af Sven Månsson

1 Tiarp ms