A3:197


(Rubrik:) Tiärp1 häradtt

             Notarum Explicatio.

A.          Påålboo skatteheman 1/2 ähr 3 1/2 örßlandh, belä-
              gitt på Gillberga röörgång
B.          Vthsäde dhet ehna åhrett                                    5 9/16 tunnor
C.          Vthsäde dhet andra åhrett                                  4 15/16 tunnor
D.          Heemengh höö om starrs och måßbotns             20 laß
E.           Dyian om höö                                                   5 laß
F.           Een hage om höö                                              1 laß
              Skogh och mulebeth till öfwerflödh.
              En lijten skogz eng, Qwarn engen benämndh,
              om höö                                                             2
              Giärdes höö hwart åhr                                       3
              Godt braxen fiskie vthi Strömmaren

(Karttext:)

Kalfhaga
Kalfhaga

1 Tiarp ms