A3:20-21


(Rubrik:) Edebo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.    1.  Wamby skattehemman 1                    6 öresland
B.         Norregärdet vthsädhe                        8 3/4 tunna
C.         Södergärdet vthsädhe                         8 tunnor
D.         Engh till höö                                      24 laß
        2.  Frälsetårp 1 är 1 öresland 20 penningland
            
haffwer sin åker i hwarthera
             gärdet affiället, män i engen
             haffwer han tegeskiffte.
E.          Tårparens åker i noregården vthsäde 2 1/4 tunnor
F.          J södergärdet åker til vthsäde             2 tunnor
        D. J Wamby eng får han 6 laß.

(Karttext:)

På denne sijdan tager prästegårdz äng wedh.
På dhenne sijdan om åhn är Ytterby engh belägen.
På dhenne sijdan om skildnaden är Wäster Gredby engh belägen.
Lerjordh
På dhenne sijdan tager Wäster Gredby gärde wedh.
Lerjordh
På dhenne sijdan tager Wäster Gredby gärde wedh.
Scala ullnarum.