A3:209


(Rubrik:) Tollfta sochn

               Notarum Explicatio.

A.           Gillbärga skatthemman heela 2.
B.            Vthsäde j norrgärdet                            21 1/4 tunna
C.            Södergärdet medh wreten litera D1
                Vthsäde andra åhr                               17 3/4 tunna
E.             Hemengh höö om                                50 laß

1.             Num. 1, skatthemman 1 heelt,
                ähr 6 ör och 2 ortugland, hafwer
                j bymåhl                                               23 alnar
                Vthsäde j norrgärdet                            9 1/2 tunna
                J södergärdet medh wreeten litera b2     8 1/8 tunna
                Höö på heem engen                              40 laß
                Giärdes höö dhet ehna åhr 2 laß, dhet
                andra                                                    5 laß
                Humblegårdar och betes hagar
                hijt lydande äro annoterade medh
                num. 1

2.             Num. 2, skatheman 1, är 9 ör och
                1 ortugland, hafver j bymåhl                29 alnar
                Vthsäde j norrgärdet                           11 3/4 tunna
                J södegärdet med wreten litera b3         9 5/8 tunna
                Höö på heemeng                                 50 laß
                Een skogß eng, Nötteböö benämndh,  3 laß
                Giärdes höö dhet ehna åhr                    3 laß
                dhet andra                                            6 laß
                Humblegårdar och betes hagar
                äro noterad medh num. 2.

                Godh timberskog, tarfweskog
                sampt mulebeth, lijtit fiskie
                j Strömmaren

F.            Ruunsteen.

(Karttext:)

Wijesätter proxime
Siukarby eng nest
Elack moßbotn
Leer och klapur jordh
Leer och klapur jordh
Skremstad eng j Tiärp proxime


1 Avser vreten väster om byn.
2 Avser vreten väster om byn.
3 Avser vreten väster om byn.