A3:213


(Rubrik:) Tolffta sochn.

               Notarum Explicatio

A.           Norr Siukarby skatthemman heela    3.
B.           Vthsäde j norrgärdet till heela byyn                     35 7/8 tunnor
C.           J södhergärdet vthsäde                                       31 7/8
D.           Heem engen, starr och siönwaldh höö                 95 laß

1.            Num. 1, skattheman 1, 7 örßland, j bymåhl         52 alnar
              
Vthsäde i norrgärdet                                          11 tunnor
               I södergärdet vthsäde                                         9 3/4 tunnor
               Höö i heem engen                                               30 laß
               På en skogzeng, Fäboo swedia benämndh, höö  3 laß
               Alßätter skogzeng                                               1 laß
               Gammall eng, skoghengh, höö                             2 laß
               Giärdeshöö dhet ehna åhret 2 laß, dhet andra     1 laß
E.            Een hage om höö                                                3 laß
F.            Een hage om höö                                                1 1/2 laß
G.           Humb<l>egårdh
               Beteß hagar finnas medh num. 1

2.            Num. 2, skatthemman 1, ähr 9 örß, 1 ortugland
               J bymåhl                                                             68 alnar
               Vthsäde i norrgärdet                                           14 tunnor
               Vthsäde i södergärdet                                         12 1/2 tunnor
               Höö på heem engen                                             35 laß
               Alzsätter, skogz engh, höö                                   2 laß
               Giärdes höö dhet ena åhr 5 laß, dhet andra          1 laß
               Höö i hagan, littera E                                          4 laß
H.           Een hage om höö                                                2 laß
I.            Een humblegårdh
               Beteßhagar äro noterad med num. 2.

3.            Num. 3, skatthemman 1, 70 örßland, hafwer j bymåhl 52 alnar
              
Vthsäde i norrgärdet                                                   11 tunnor
               Vthsäde i södergärdet                                                 9 3/4 tunnor
               Höö på heem engen                                                     30 laß
               På en skogz eng, Alßätter benämndh                           2 laß
               Gambleengen, skogseng, höö                                       3 laß
               Giärdeshöö det ehna åhret 2 laß, dhet andra                 1 laß
                Höö i hagan litera E                                                    1/2 laß
K.            Een hage, höö till                                                         4 laß
L.             Een hage om höö                                                        3 laß
                Beteshagar igenkennas medh num. 3.
M.            Humblegårdh

                Num. 1 medh num. 3 hafwa hwarthera sinn vthjordh
                i Södersiukarby och fins igen neste folio liggandes j åcker
                skiffte dher sammestedz, här om specialius på sielfwa byyn
                nestkommande1

(Karttext:)

Söderby ierdhe närmst på dhenne sijdann
Bysens skogh hijt vth
Leer och sandjordh
Leer och swartmylla
Winnsäter ägor proxime
Södher Siukarby giärde proxime

1 I marginalen tillagt fol. 206 (vilket stämmer)