A3:217


(Rubrik:) Tiarp häradtt.

               Notarum Explicatio.

               Dheße wreeter lyyda till Wähla.
H.           Dhenne wreet kommer till num. 1, vthsäde      9/16 tunna
J.            Dhenne wreet är till num. 2, vthsäde                3/16 tunna
K.           Noch een wreet till num. 2, vthsäde                5/16 tunna
L.            Een wreet till num. 3, vthsäde                         5/8 tunna
M.           Och een wreet till num. 3, vthsäde                  1/2 tunna
N.           Dhenne kommer till num. 5, vthsäde                5/8 tunna
O.           Och dhenne till num. 5, vthsäde                      11/16 tunna
P.            Dhenne wreet till num. 6, vthsäde                   1/4 tunna
Q.           Och dhenne wreet till num. 6, vthsäde             1/8 tunna
R.            Dhenne wreet till num. 7, om vthsäde              1 tunna
S.            Och dhenne till num. 7, om vthsäde                 1/8 tunna
               Örjordh till alla deße wreeterna.
T.            Een engh, lyyder till num. 3, höö                      1 laß
U.           Een ödeswreet, kommer num. 1 till.
X.           Humblegård till num. 2
Y.           Dhenne eng kallas Knuthbron, höö                6 3/4 laß
               och tillförene på Wähla by är vthdelt pro qvota.

(Karttext:)

Hållenn lacus
Ett odugeligit kierr och dyia
Giälboo proxime