A3:221


(Rubrik:) Wässlanda sochn

               Notarum Explicatio

A.           Kråkewerckan, eett torp belägit på
               Finnerångers ägor.
B.            Dhenne deel här vthaf kommer skatt-
                hemmanen till j Finnerånger
C.            Om höö en engh                              7 laß
D.            Een hage om höö                             1/2 laß
E.             Een sweedh.
F.             Långflöttian beteßöö.
G.            Dhenne deel kommer frelßehemmanet till.
H.            Een wreet vthsäde                            7/16 tunna
J.             En hage om höö                                1 laß
K.            Denne deel i hagen om höö               2 laß
                kommer herregården till.

(Karttext:)

Salttsiön
Nötti ägor proxime
Wärgßwijk fiällen