A3:222


(Rubrik:) Tijarp häradtt.

               Notarum Explicatio

A.           Noreboo skattetörp är 1 örßland, hafwer
               ingen åcker, vthan ligger på Sandby
               ägor i Willa skogenn, giör åth cronan            7 1/2 läst kool
               J förtijdhen hafwer här wel warit åcker
               till, men nu intett som någott är åth,
               dher åckeren hafwer warit finnes nu
               eengh.
B.            Moßa om höö                                             2 laß
C.           Åckerlände om höö                                     2 laß
D.           Moßengh höö                                              2 laß
E.           Åckerlände höö                                           2 laß
                                              Summa laß                   8

              Skogh och mulebeth nog.

(Karttext:)

På denne sijdan äro stoora myrar och Sandby moßar emoot.
Scala ullnarum.