A3:229


(Rubrik:) Wäßlanda sochn.

               Notarum Explicatio

N.           Siöengh till Nääß om hwil-
               ken tillförene omrördt är
               höö till heela byyn               48 laß.

(Karttext:)

Salttsiön
Snattra ägor nest
Een maar eller lijtett träsk.
Snattra ägor nermast
Wähla eng på på denne sijdann.
Räfwenäs nest.