A3:23


(Rubrik:) Edebo sochn

            Notarum Explicatio.

A.         Skiäleby skattehemman                        4 1/2
             Cronoheman                                         1
B.         Norregärdet vthsäde                            31 1/2 tunna
C.         Södergärdet vthsäde                            34 1/2 tunnor
             Vthi bådhe gärden är leerjordh.
D.         By engen full medh toffwer och wäxer
             thär små skarp och kärrwaldz höö om    82 1/2 laß
       
        1.  Norregården cronohemman 1 är 5 öresland
             haffuer i byamåhl                                 28 alnar
             Vthsädhe i norregärdet med wreten      6 1/4 tunnor
             J södergärdet vthsädhe                         6 3/4 tunna
             På byängen skarp och kärrwaldz höö  16 laß
        2.  Ibidem skattehemman 1 är 4 öresland 18 penningland
             haffwer i byamåhl                                27 alnar
             Vthsädhe i norregärdet med lille wreten 5 3/4 tunna        J södergärdet 6 1/4 tunna
             På byängen höö                                  15 laß
        3.  Ibidem östergården skattehemman 1 är 4 öresland 16 penningland
             haffwer i byamåhl                                26 alnar
             Vthsädhe i norregärdet                          5 1/2 tunna
             J södergärdett                                       6 1/4 tunna
             Engh till höö      15 laß

        4.  Södergården ibidem skattehemman är 4 öresland 8 penningland
             haffuer i byamåhl                                 25 alnar
             Vthsädhe i norregärdet                          5 3/4 tunna
             J södergärdet                                        6 tunnor
             Eng till höö                                          14 laß
        5.  Ibidem östergården skattehemman 1/2 är 2 öresland 4 penningland
             haffwer i byamåhl                                12 1/2 aln
             Vthsädhe i norregärdet                          2 3/4 tunna
             J södergärdett                                       3 1/4 tunna
             Eng till höö                                            7 1/2 laß
        6.  Ibidem skattehemman 1 är 4 öresland 16 penningland
            
lijka stort vthi alle qvaliteter medh östergärdet
             num. 3.

             Dhenne by är runt omkringh stängd med byar
             och kommer intet till skogz vthan med gran-
             narnas loff och minne.
             Haffwer eij heller fiskewatn j åhn, är intet
             fiske, ty hon är så lijten och grundh.

(Karttext:)

Bärga engh proxime
Hammarby engh proxime
På dhenne sijdan tager Sundz engh wedh.
På dhenne sijdan tager Hammarby gärde wedh.
Skiäleby bron.
På dhenne sijdan om åhn tager Eke engh wedh.
Lindh
På dhenne sijdan tager straxt prästegårdz gärde wedh.
Scala ullnarum.
(Påskrift, annan hand:) Författad år 1640 af Sven Månsson