A3:24-25


(Rubrik:) Edebo sochn.

            Notarum Explicatio.

A.         Gillberga skattehemman                        1.
             Frälsehemman    2.
B.         Östergärdet vthsädhe                             12.
C.         Wästergärdet vthsädhe                          11 1/4 tunna
        1.  Östergården frälsehemman                   1/2 är 6 öresland
            
Vthsädhe i östergärdet                          3 1/4 tunna
             J wästergärdet                                      3 1/4 tunnor
D.         Engh till höö                                          6 laß
                        Skogzängh
             Storängen höö                                      10 laß
        2.  Ibidem millangården frälsehemman 3/4 6 1/2 öresland
             haffwer i byamåhl                                  22 alnar
             Vthsädhe i östergärdet                           4 tunnor
             J wästergärdet                                       3 3/4 tunna
D.         Engh till höö hema                                  8 laß
             medh enge och gärde höö och alt
             En skogzäng kallas Storängen               16 laß
        3.  Ibidem wästergården skattehemman 3/4 8 öresland 4 penningland
            
hafver i byamåhl                                    27 alnar
        3.  Vthsädhe i östergärdet                          4 3/4 tunna
             J wästergärdet                                       4 1/2 tunna
D.         Engh och gärdes höö                             12 laß
             Skogzäng storängen                               20 laß

             Till dhenne by är nogon wedheskogh
             män ingen stoor skogh, eij heller fiske.

(Karttext:)

Geringe ägor på dhenne sijdan, på dhenne sijdan haffwer och denne by sitt vthgång till skogz.
Lerjordh.
På dhenne sijdan om gärdesgården tager straxt Hammarby gärde wedh.
På dhenne sijdan tager Skiäleby ägor wedh straxt här hoos.
Scala ullnarum.