A3:243-244


(Rubrik:) Tijärp häradh, Wäszlanda sochn, Styme

               Notarum Explicatio.

               Stymne skattehemman 3.
               Till hoopa                                                    18 örs land
              
Åker till heela byen                                      23 7/16 tunna

1.            Hemmanet ähr skatte Erich Jöranson            6 örs land
A.           Vthsädhe dhet ena åhret i norre gärde          3 11/16 tunna
B.            Till samma åhrß vthsädhe i Lill gärde           9/16 tunna
C.            Vthsädhe dhet andra åhret i öster-
                giärdet                                                        2 tunnor
D.            Till samma åhrs vthsädhe i södre gärdedt     1 11/12 tunna
E.            Höö af Erßbo engen hårdwalls                     7 laß
F.            Höö af een lijten engh                                  1 skrinda
G.            Träskengen, små starr höö                          5 skrindor
H.            Skiebeckz engen och Sißle engen                3 skrindor

2.             Hemmanet ähr Olof Larsons
                skatte                                                         6 örs land
                Hafwer lijka åker och vthsädhe som dett
                första
E.             Erßbo engen höö hardwalls                         7 skrindor
J.             Höö af een lijten engh                                  2 skrindor
G.            Träsk engen höö                                         5 skrindor
K.            Höö af Lade engen                                     2 skrindor

                Vthi denne by äger prästebordet 6 örs land
                och ligger teg om teg medh dhe andra
                grannarna.
                Skougen ähr till denne byen widt begrijpen, doch myket
                vthkohlat muhlebete till nödtorfften i blandh
                bergh och måßar, sqwalteqwarnar 3 stycken
                vthi åhn, fiske watten jbidem.

(Karttext:)

Betz haga
Lade engen
Sand iord
Wäslanda kyrkia
Lada
Skiebeckz engen, ingen synnerlig gräswäxt
Gammal åker iord.
Klapper iord
Stymne
Leer mylla
Nyrögdt hårdwals
Klapper iord
Hårdwals
Lada
Fäboderna, mästadelen oprögdt af nyo.
Klapper iord.
Prästegårdens och Åkerby egor mötha.
Ersbo - hård wals engh - engen
Nyrögdt små starr
Träsk engen
Prästens engh
Träsksiön.
Scala vlnarum
Alnar