A3:247-248


(Rubrik:) Tijärpz häradh, Wäszlanda sochn, Giällbo

               Notarum Explicatio.

               Giählbo ähr 6 hemman till hoopa                  10 2/3 örs land
               Åker till heela byen både åhren                     45 1/4 tunna

1.            Hemmanet ähr Erich Olufsons skatte             1 2/3 öres land
A.           Vthsädhe dhet eena åhret i östergiärde           3 3/4 tunna
B.           Vthsädhe dhet andra åhret i wästergärde       3 7/8 tunna
C.           En wreet till samma åhr                                 3/8 tunna
E.            Höö af Knutbro engen                                  5 skrindor
F.            Höö af Siölööt engen                                    9
G.           Höö af Kalfhaar engen                                  2 1/2
H.           Höö af Lång har engen, små starr                  1 skrin-
J.            Höö af Tunk engen, små star                        1 dor
K.           Höö af Löfsundz engen                                 2
L.            Af Floth engen höö                                       1
M.           Höö af Jufwansbo engen                              2

2.            Hemmanet ähr frälse                                     2 öres land

3.            Hemmanet ähr skatte Erich Peersons           2 örs land
A.           Vthsädhe dhet eena åhret i öster giärdet        4 1/2 tunna
B.           Vthsädhe dhet andra åhret i wäster giärdet    4 3/4 tunna
E.            Höö af Knutbro engen                                 5
F.            Höö af Siölöt engen                                     9
G.           Höö af Kalfhar engen                                   2 1/2
H.           Höö af Långhaar engen                                1      skrin-
J.            Höö af Tunck engen                                    1      dor
K.           Höö af Lööfsundz engen                              2
L.            Höö af Flott engen                                      1
M.           Höö af Jufwansboo engen                           2

4.            Hemmanet Erich Erichsons skatte                2 örs land
N.           Vthsädhe dhet eena åhret                            6 15/16 tunna
O.           Vthsädhe dhet andra åhret                           5 3/4 tunna
P.            En wreet till samma åhr                               1/4 tunna
Q.           Höö af Sand engen hårdwals                       1 1/2 skrinda
E.            Siölööt engen höö till                                   9 skrindor
G.           Höö af Kalfhaar engen                                 2 skrindor
H.           Höö af Langhaar engen                                1 skrinda
J.            Höö af Tunck engen                                   1 skrinda
L.           Höö af Flott engen                                       1 skrinda

5.            Hemmanet ähr Per Olofzons skatte              1 1/2 örs land
N.           Vthsädhe dhet ena åhret till hoopa medh
               Numero 4 3/4 öres land1                            2 17/32 tunna
O.           Vthsädhe dhet andra åhret medh dito           2 tunnor
R.            Ähn åker serskilt på andra sijdan åhn          2 1/16 tunna
Q.            Höö af Sand engen                                    1 skrinda
X.            Höö af wäster engen                                  4 skrindor
G.            Höö af Kalfhaar                                         1 skrinda
H.            Höö af Langhaar                                        1/2 skrinda
                Engies fiellar till hoopa medh Åkerby och
                prästegårdz ägorna                                     13 skrindor

6.             Hemmanet [ähr] kommer ??? ??? till
                1 1/2 örßlandh, ähr igenlagdt till engh som
                littera S, T, W vthwijser. Vndantagandes
                littera Y, Z.                                                1 3/16 tunna

(Karttext:)

Små starr och hårdwall
Moßwals
Starr och hårdwals.
Sand iord.
Klapper iord.
Starr och hårdwals.
Sand iord.
Alnar
Scala vlnarum.

(Andra anteckningar:)

Författad år 1670 af Sven Månson Falck

1 ores land ms