A3:30


(Rubrik, annan hand än i övriga rubriker:) Frösåkers härad

            Notarum Explicatio.

A.         Järsöö skattehemman    2 halfwa,
             hwarthera 1 öresland,
             äro bådhe twå lijka stora.
B.         Norregärdett vthsädhe    5 3/4 tunna
C.         Södergärdet vthsädhe     10 tunnor
             medh the twå wreter som äre
             noterade medh samme littera
             som södergärdet är noterat
             medh.
             Vthsädhe till hwart heman vthi
             norregärdet                    2 7/8 tunna
             J södergärdet                  5 tunnor
             medh bådhe wreterne
D.         Engh till hwart heman      20 laß
             På Tårskeskäret får hwar 1 laß höö
      På   Botnässwedh huar            1 laß

             Dhenne betesholmer lyda til Järsö, nämligen
            
Ormöön, Gränskär.
             På samme holmar och skär hafwer
             och dhenne by skön timmerskogh,
             fiske skönt vthi Saltsiön.

(Karttext:)

(Senare blyertsanteckning)
Håltals wijkan.
Lerjord
På dhenne sijdan tager straxt Lawa engh wedh.
Jnsiön.
Lerjordh
På dhenne sijdan tager Bodha gärde näst wedh.
(Senare blyertsanteckning)
Scala ullnarum.
(Påteckning, annan hand:) Författad år 1640 af Sven Månsson