A3:4-5


(Rubrik:) Fasta sochn.      Siuhundratz häradh

            Notarum Explicatio.

A.         Gränby frälsehemman 1, cronohemman 1.
B.         Östergärdet vthsäde                    17 1/2 tunna
C.         Wästergärdet vthsäde                 15 tunnor
D.         Daals engen hårdwaldh               30 laß
E.          Gärdehöö i Wästergärdet             9 laß.
             På en skogz engh såå the tillhopa
             bådhe höö                                  24 laß
                                   Summa                 63 laß

        1.  Frälsehemman    är                      4 öresland
            
Ligger vnder Möreby.
             Vthsäde i östergärdet                    5 3/4 tunna
             j wästergärdet vthsäde                  5 tunnor
             Engh till höö                                21 laß

        2.  Ibidem cronohemman 1 är 8 öresland
            
vthsäde i östergärdet                   11 3/4 tunna
             j wästergärdet                             10 tunnor
             Engh till höö                                42 laß

             Till denne föreskrefne by är nödtårfftig
             skogh och vthmark, sampt och
             fiske.

F.          Söderby skattehemman 2, frälsehemman 1,
             cronohemman 2 är lagt vnder Fasta
             prästegårdh.
G.          Östergärdet vthsäde                    24 tunnor
H.          Norregärdet och wästergården   25 tunnor

i.           Stenengen måßwaldz engh            80 laß
             medh alt det höö till denne by fåes.

        1.  Skattehemman    är    6 öresland
             Vthsäde i östergärdet                     6 1/16 tunna
             j norr och wästergärdet                  6 1/4 tunna
             Engh till höö                                 20 laß

        2.  Ibidem skattehemman 1 är 6 öresland 16 penningland
             Vthsäde i östergärdet                     6 3/4 tunnor
             j wästergärdet                                7 tunnor
             Engh till höö                                 26 laß

        3.  Ibidem frälsehemman är                7 öresland
             Vthsäde i östergärdet                     7 tunnor
             j wästergärdet                                7 1/2 tunna
             Engh till höö                                   26 ½ laß

            Cronohemanet som är lagt vnder
            Fasta prästegårdh är intet bygt
            på, vthan det brukas åhrligen
            vnder prästegården (reklamant:) och NB

NB    och samme cronoheman är 4 öresland
          Vthsäde i östergärdet                4 1/16 tunna
          j wästergärdet                           4 1/4 tunna
          Engh till höö                            14 laß
K.      Denne åkerfiäll kommer Rånäs
          till och är                                  3 1/8 tunneland

         Till denne by är godh skogh och vth-
         mark, så och gott fiskewatn.

(Karttext:)

Här swärer Rånäs engh emot.
Leerjordh.
Leerjordh
Lerblandat suart mylla
Leerjordh.
På denne sijdan tager Rånääs gärde wedh
Leerjordh
Kärrwaldz engh.
På denne sijdan tager Fasta prästegårdz gärde wedh.
Scala ullnarum.