A3:40-41


(Rubrik:) Frößåckers häratt1      Edebo sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Edebo kyrkia.
B.           Prästegården.
C.          Östergärdet leerjordh         18 13/16 tunna
D.          Wästergärdet leerjordh       15 9/16 tunna
E.           Spångfiälen måßwaldh        15 laß
F.           Storengen fräcken botn     25 laß
              Gärdeshöö hwart åhr            8 laß
                                     Summa        48 laß
G.           Kalfhage till prästegården.
H.           Miölqwarn till prästegården, går höst och
               wåhrtijdh.
               Till denne prästegårdh är hwarken skogh,
               mulebeet heller fiske.

(Karttext:)

Gillbärga ägor proxime.
Ladugården.
Skiäleby gärde proxime
NB ett råå.
Wamby på denne sijda närmast.
Ytterby ägor på denne sijdan åhn.
Scala ullnarum.
(Senare blyertspåskrifter:)
Sven Mansson 1640
Jan Janson i Gerrö

1 Frößåckers häratt korrigerat från Närdinghundratz häratt, troligen av annan hand ms