A3:43


(Rubrik:) Börrstill sochn

              Notarum Explicatio

A.           Biörnäs skattehemman 3 hela
               och 2 halfwa.
B.           Östergärdet och fäägär-
               det vthsädhe                 9 tunnor
C.           Millangärdet                  9 1/2 tunna
               medh wreeten.
               J föreskrefne gärden är öhrjordh.
D.           Fägärdet gyttiebotn       16 laß
E.           Skipphuus engen           32 laß
               skönwaldh
F.           Lottwreten                    16 laß
G.           Storhagen                     18 laß
               Gärdeshöö                   25 laß
                                 Summa     107 laß

1.            Norregården är 5 öresland.
               Vthsäde i öster och fää-
                gärdet                         2 1/4 tunna
                J det andra och wret    2 3/8 tunna
                Engh till höö                22 laß
                Detta hemanet råder intet
                i Storhagen
H.            Slåterhage om höö        8 laß

I.              1 wret till nu. 1 om        1/4 tunna
K.            1 eng kallas Rudu om    6 laß
L.             Änn 1 hage om             1 laß

2.             Ibidem skattehemman 1/2 är 2 1/2 öresland

                Vthsäde det ena åhret   1 1/8 tunna
                Det andra åhret             1 1/4 tunna
                Engh till höö                  14 laß
M. 1.        Rudu om höö                 6 laß
N.            Wret till num. 2              5/16 tunna

Num. 3     är lijka stort medh
                 nästföreskrefne num. 2.
O. 1.         Hage till num. 3            1 laß

Nu. 4 och 5 äro huar lijka
                stor medh num. 1.
P.             Wret till nu. 4 och 5      9/16 tunna

                 Till denne by är ingen synner-
                 ligh timmerskog, männ gott fi-
                 ske.

(Karttext:)

Siöbodhar
Skipphus wijkan
Långholms gärde på denne sijdan.
Kiäringe stugu
Öde åker
Swartnöö ägor proxime.
Scala ullnarum.
Stenhfiälen
Ödhe åker
Humboldal proxime.