A3:44-45


(Rubrik:) Frödzåkers häradh.      Börstill sochn.


              Notarum Explicatio.

A.            Långalmö skatteheman   4 1/2.
B.           Östergärdet vthsäde                               14 tunnor
C.           Wästergärdet medh ett annat lijtet gärde 12 tunnor
D.           Byengen moßbotn                                  44 laß
E.            Nääsett höö                                           26 laß
               Gärdeshöö                                             51 laß
                                                    Summa            121 laß

        1.    Östergården är 5 öresland
                hafwer i byamåhl                                    26 alnar
                Vthsäde i östergärdet                            2 1/4 tunna
                J det andra gärdet                                 2 tunnor
F.            1 wreet om                                            3/8 tunna
G.            Änn 1 om                                              1/4 tunna
                Engh till höö                                           23 laß
                På öön höö                                             7 laß
                Ett odugeligit skär till num. 1 kallas Gropörn,
                1 kallas Balsön.

        2.    Ibidem skattehemman 1 är lijka stort medh fö-
               reskrefne num. 1 i alle commoditeter.
H.           2 wreter till detta hemanet om                   6/16 tunnor
               Enges skär till num. 2 Brädhskäär             4 laß
               Hög skäär                                                4 laß
               Stenalmen                                                5 laß
               1 skäär Balsen benämd odugeligit.

        3.    Ibidem skattehemman 1/2 är 2 öresland och 2 ortugland
               hafwer i byamåhl                                     16 alnar
               Vthsädhe det ena åhret                            1 1/2 tunna
               Det andra åhret                                       1 tunna
               Engh till höö                                            13 laß
               På 1 skäär Öön benämdh                        3 1/2 laß
               Stora Almen en vdd om höö                    4 laß
               1 skär Örn benämd odugeligit.

        4.    Ibidem skatteheman 1 är 5 öresland och 1 ortugland
               hafwer i byamåhl                                     33 alnar
               Vthsäde det ena åhret                              3 1/2 tunna
               Det andra åhret                                       3 tunnor
               Engh till höö                                            30 laß
I.             2 wreter till detta hemanet om                  3/8 tunna
               På 1 skär Ön benämdh höö                      7 laß
               Edz holmen ett änges skär                        9 laß
               Feet skäär                                                6 laß
               Rackelfiäls skäär                                       5 laß
               Hög skäär, ett odugeligit skäär.

        5.    Ibid. skattehemman 1 är 6 öresland
               hafwer i byamåhl                                     35 alnar
               Vthsäde det ena åhret                              4 1/2 tunna
               Det andra åhret                                       4 tunnor
K.           1 wret om 1/16 tunna
               Engh till num. 5 om                                  32 laß
L.            Denne eng kallas Nääset om höö             8 laß
               kommer num. 5 allena till.
               På ööhn höö                                            8 laß
               På Edzholmen                                          6 laß
               Ballskäär                                                 8 laß
               Betes skäär Swar<tn>ö1
               Ett skär Biörkalög benämd hafwa alle
               grannarne tillhopa.
               Till denne by är nödhtårfftig skogh
               och vthmark, så och gott fiske.
M.           Detta styckit kommer Swartnö till om höö 6 laß

(Karttext:)

Liusgrundz wijk. Stateligit ijdefiske, männ nu intet så.
Biörnääs proxime.
Kiäringe stugu
Kiäringe stugu
Nolstaby proxime
Lille siön
Langwijkan.
Scala ullnarum.

1 Ordet inte fullt läsligt i sidskarven ms