A3:46


(Rubrik:) Frödzåkers häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Alnö skattehemman 1/4 är bygt på
               Långhalmö ägor.
B.           Östergärdet swartmylla            1 1/4 tunna
C.           Wästergärdet leerjordh            1 1/8 tunna
D.           Hagan höö                              1 1/2 laß
E.           Änn 2 hagar om                       5 laß
F.           Skarp engen starrwaldh            3 laß
G.           Österhägnan höö                     6 laß
H.           Kärr 1 om höö                        7 laß
                                             Summa  22 1/2 laß
I              Denne holme kallas Hamnholmen
               och drager höö                        3 laß
                kommer num. 4 till i Lång-
                halmö.
                Hijt ligger och 1 betesskäär Diup-
                hagen benämd.
                Här till är och skog och fiske.

(Karttext:)

Mare Ballticum.
Norrwijkan.
Alnö wijkan.
Norrstrandz fiälen.