A3:47


(Rubrik:) Börrstill sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Sundh skattehemman               5
B.           Norregärdet medh de andre
               gärden som såes samma åhr
               vthsäde                                       20 tunnor
C.           Millangärdet, södergärdet och
               någre wreter som såes alt sam-
               ma åhr vthsäde                            15 tunnor
               Vthi föreskrefne gärden är sandjordh
               och öhrjordh.
D.           Söderengen starrwaldh                25 laß
               Gärdeshöö till hela byen              14 laß
                                                                  39

        1.    Heman 1 är 9 öresland,
               hafwer i byamåhl                         15 1/2 alnar
               Vthsäde i norregärdet och the andre
               gärden som samma åhr såes         5 1/4 tunna
               J the andra gärden                        3 3/4 tunna
               På söder engen och gärdeshö      10 laß
               På 1 skogzeng kallas Flyan           5 laß
               På 1 kallas Nyengen                     3 laß
               På Wijkan                                    2 laß

        2.    Ibidem heman 1 är                        6 öresland,
               hafwer i byamåhl                          10 1/2 alnar
               Vthsäde det ena åhret                   3 1/8 tunna
               Det andra åhret                             2 1/2 tunna
               Höö på söderengen och gärdet     6 laß
               På Flyan                                       5 laß
               På Nyengen                                  1 1/2 laß
               På Wijkan                                     2 laß

        3.    Ibidem heman 1 är                        8 öresland
               och 1 ortugland,
               hafwer i byamåhl                           14 1/2 alnar
               Vthsäde det ena åhret                    5 1/4 tunna
               det andra åhret                              3 3/4 tunna
               Höö på söder engen och gärdet    8 laß
               På Flyan höö                                 4 laß
               På Nyengen                                   2 laß

        4.    Ibidem heman 1 är                         6 öresland
              
och 1 ortugland är lijka stort i
               alle commoditeter medh num. 2.

        5.    Ibidem heman 1 är lijka stort
              
medh num. 4

E.           Denna wreet är                               13/16 tunna
              kommer num. 1, 2, 4 <till>.
F.           Denne eng kallas skarpengen,
              drager höö                                      6 laß,
              kommer num. 1, 3 och 4 <till>.
G.          Denne enghage drager höö              6 laß,
              kommer num. 2 och 3 till.
H.          Denne enghage drager höö              4 1/2 laß,
              kommer num. 1 och 4 till.
i.            Denne wret kommer num. 4 till
              och är                                             9/16 tunna
K.          Denne enghhage kommer num. 5 till och
              drager höö                                      5 laß
L.           Kalfhage till num. 4.
M.          Hage till num. 1.
N.          Wreet till num. 5 om                        3/16 tunna
O.          Änn 1 wret till num. 5 om                1/4 tunna
P.           Wret till num. 1 om                         3/16 tunna
Q.          Hage till num. 1 och nu. 5 om höö   5 laß
R.           Hage till num. 3 om höö                  2 laß
S.           Hage till num. 2 om höö                  1 laß
T.           Hage till num. 4.
u.            Kalfhage till
               num. 2.
W.          Kalfhage till
               num. 3.
X.           Hage till nu. 5.
y.            Hage till nu. 2
               om höö   1 laß.
Z.            Runsten ibidem
aa.           Hage till nu. 3.
bb.          Kalfhage till
               num. 5.
               Till denne by
               är skogh och
               fiske i hafwet.

(Karttext:)

Swediemark
NB 5 stora råå.
Scala ullnarum