A3:48-49


(Rubrik:) Frödzåkers häradh      Börrstill sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Norr Skedicka skattehemman  9, frälsehemman 1
B.           Wäster och södergärdet vthsäde                    46 tunnor
C.           Dhe andre 2 gärden vthsäde                          43 tunnor
               J föreskrefne gärden är öhr och swartmylla.
D.           Star engen, moßwaldh                                 142 laß
               Gärdeshöö till heela byn                                49 laß
                                                             Summa         191 laß

        1.    Skatteheman 1 är 6 öresland,
               hafwer i byamåhl                                          19 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                   5 1/2 tunna
               det andra åhret                                             5 tunnor
               Engh till höö                                                 26 laß

E.            1 wret till num. 1 om                                     7/16 tunna
F.            1 kalfhage
                på wästerskogzengen                                  5 laß
                på strömsengen                                           1 laß

        2.    Ibidem skattehemman 1 är                           8 öresland,
               hafwer i byamåhl                                          26 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                   7 1/2 tunna
               det andra åhret                                             7 tunnor

G.           1 wret om                                                    3/32 tunna
               Engh till höö                                                 28 laß
               på Wästerskogzengen                                   6 laß

        3.    Ibidem skattehemman 1 är 5 öresland 2 ortugland,
               hafwer i byamåhl                                          17 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                   5 1/4 tunna
               det andra åhret                                             5 tunnor

H.           1 wret om                                                    7/16 tunna
               Engh till höö                                                 25 laß
I.            1 hage till num. 3.
              
På Wäster skogz engen                                5 laß
               På Ströms engen                                          1 laß

        4.    Ibidem frälsehemman 1 är 3 öresland 1 ortugland,
               hafwer i byamåhl                                          12 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                   3 3/4 tunna
               det andra åhret                                             3 tunnor
               Engh till höö                                                 15 laß

K.           Enghager till num. 4 om                                3 laß
               På wästerengen                                            2 1/2 laß
               På Ströms engen                                          1/2 laß

        5.    Ibidem skattehemman 3/4 är 4 öresland 1 ortugland,
               hafwer i byamåhl                                          14 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                   4 tunnor
               det andra åhret sammaledes.
               Engh till höö                                                 16 laß

L.           1 wreet om                                                   5/16 tunna
M.          1 hage om hö                                               2 laß
               På Wäster skogz engen                               3 laß
               På Ströms engen                                         1/2 laß

        6.    Ibidem skattehemman 3/4, lijka stort vthi
               alle commoditeter med nu. 4.

N.           1 wret till detta hemanet om                         3/10 tunna

        7.    Ibidem skattehemman 3/4,
               hafwer i byamåhl                                         13 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                  4 1/8 tunna
               det andra åhret vthsäde till nu. 7                   4 tunnor
               Engh till höö                                                17 laß

O.          1 wreet om vthsäde                                       9/16 tunna
P.           1 enghage om                                               2 laß
               På Wäster skogz engen höö                         3 laß
               På Ströms engen                                          1 laß

        8
        9     äre alle 3 hwar lijka stora i alle
       10    commoditeter medh nästföreskrefne nu. 7.

Q.           1 wret till nu. 9 om                                       5/16 tunna
R.           Änn 1 till num. 9 om                                     3/16 tunna
S.           1 wret till num. 10 om                                   11/32 tunna

               Till denne by ähr tarfweskog sampt
                och fiske något.
T.            Kalfhage till num. 10.

(Karttext:)

På denne sijdan swara Sneßlinge ägor emot näst.
Aspö skogh proxime
Wijstu träsk.
Scala ullnarum.