A3:50


(Rubrik:) Frödzåkers häradh.

              Notarum Explicatio.

NB         Denne engh kommer Norre skedic-
               ka till, alle grannarne thär i byn, och är
               them näste folio pro qvota på rächnat
               och fins thär igen medh sin qvantitet
               och qvalitet sub littera D fol. 481

(Karttext:)

Bärkö engh proxime.
Wijstu träsk.
Edz engh proxime
NB.

1 fol 48 annan hand ms