A3:51


(Rubrik:) Börstill sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Capellans bordett är 2 öresland och
               2 ortugland, 4 örtuglandh är cronojordh och 4
               örtugland är kyrkiojordh och giör vthlagor
               för 1/4 ???
              
Eliäst är här och 2 öresland och 2 ortugland
               frälsejordh som brukas till 1 frälse gård
               i Östhammar och 1 i Börstill byn.
B.           Norregärdet sandjordh vthsäde                   6 14/16 tunna
C.           Södergärdet sandjordh vthsäde                   9 10/16 tunna
               Vthsädhe till capellans bordet i norregärdet 3 7/16 tunna
               j södergärdet                                              4 12/16 tunna
D.           Detta är 1 måse medh gyttiebotn och capel-
              
lan får här höö på sin deel                            4 laß

(Karttext:)

Scala ullnarum.