A3:52-53


(Rubrik:) Frödzåkers häradh      Börstill sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Börstill kyrkia.
B.           Pastoris gårdh är 20 öresland
C.           Norregärdett vthsäde                     15 1/2 tunna
D.           Södergärdet vthsäde                      19 tunnor
              Vthi både gärden är                      <34 1/2 tunna>
E.           Hästhage till prästegården full medh bärg
              och skogh.
F.           Kohaga till prästegården.
G.           Byengen måßwaldz engh om höö  100 laß
               En skogzeng benämd prästängen    14 laß
               En vthengh i Sneßlinge lyder hijt till
               prästegården om höö                       8 laß
H.           En lijten engh hema wedh byn om     5 laß
               Gärdeshöö till prästegården åhrligen 4 laß
                                                       Summa 131 laß

               Änn lyder och hijt till prästegården en betes-
               holma heller öö kallas Karöön, belägen i
               Saltsiön, och deß qvalitet och qvantitet fins
               igen folio sequenti.
               Änn 1 qwarnställe, belägit in mot Östham-
               mar, lyder och hijt till prästegården.
               Skogh hafwer prästegården i hoop med Börstill
               byn och fiske i Börstill siön.

(Karttext:)

På dhenne sijdan sware Sandicka ägor emot.
Börstill siön.
Scala ullnarum.