A3:54


(Rubrik:) Frödzåkers häradh

              Notarum Explicatio.

A.           Kahröö, en skön betes-
               holme, kan födha 40 koor
               när icke alt för myckin tor-
               ka är; samme öö ligger
               vnder Börstill prästegård
               halfparten; den andre
               halfparten kommer cronan
               till, män prästen häfdar
               henne all med loff och
               minne aff landzhöfdingen.

(Karttext:)

Gränfiälen
Stora Kahrö strömen
Fääbodhar.
Huusback sundett.
Lille Kahrö sundett