A3:55


(Rubrik:) Börstill sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Denne engh kommer alle
               grannarne till i Söderby och
               kallas Kalfzwijkz engen och är
               sälltingh.
          Num. 1 i Söderby får här höö     7 laß1
               2. Ibidem får här höö           10 laß
               3. Ibidem                              7 laß
               4. Ibidem                              8 laß
               5. Ibidem och                        8 laß
               6. Ibidem                              7 laß
               7. Ibidem höö                       6 laß
                                             Summa 53 laß

(Karttext:)

Håffgåls träsket
Wälswijkan.
Här är wadh öfwer åth söderåhn.
Wärke träsket.
Racke fiälen.
Snugge sundh.
Scala ullnarum.

1 I marginalen: fol. 56