A3:56-57


(Rubrik:) Frödzåkers häradh      Börrstill sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Söderby skatteheman 6, cronohemman 1.
B.           Vthsädhe det ena åhret                         26 tunnor
C.           det andra åhret                                     20 tunnor
               I föreskrefne gärden är öhrjordh och suartmylla.
               Belangande denne byes engh så finnes hon
               igen nästföregående folio medh all sin qvan-
               titet och qvalitet, fol. 551
               Gärdeshöö till denne by als                   25 laß
D.           På Nolegärdet höö till hela byn            10 laß
               Eliäst hafwa the några wreter och hager
               hwar för sigh som infra specialius blifver
               demonstrerat.

        1.    Cronoheman 1 är 2 öresland och 2 ortugland
               Vthsäde det ena åhret                             3 tunnor
E.            1 wret om vthsäde                                15/16 tunna
               Vthsäde det andra åhret                          2 1/2 tunna
               Eng medh gärdehöö och Nolegärdet       3 1/2 laß
F.            1 hage om höö                                       1 1/2 laß
               På Kalfengen höö                                   7 laß
               På 1 vtheng Boda benämdh                    2 laß
               På Wänse engen                                     8 laß
               På Mansell                                              2 laß
               På Rörskär                                             1 laß

        2.    Ibidem skatteheman 1 är 3 öresland 1 ortugland
               Vthsäde det ena åhret                             4 tunnor
G.            1 wreet samma åhr om                           3/16 tunna
               Vthsäde det andra åhret                          3 1/4 tunna
H.            1 wret det åhret om                                10/16 tunna
I.             1 änn om                                                3/16 tunna
                Gärdeshö och på Nolegärdet                  6 laß
                På Kalfzön höö                                      10 laß
K.            Hage om höö                                         1 1/2 laß
L.             Änn 1 hage till num. 2
               
På Bodan                                               3 laß
                På Aßars eng                                          2 laß
                Stålnääsett                                              4 laß
                Lille Swinalmen                                       1 laß
                Astens skär                                             1 1/2 laß

        3.    Ibidem skatteheman 1 är lijka stort medh
              
nästföreskrefne num. 2.
M.          1 wret om                                                7/16 tunna
N.          1 eng kallas Strågrundh om höö                3 laß
               På Kalfzengen höö                                  7 laß
               På Bodan                                                2 laß
               På Mansell                                              2 laß
               På Torröhn                                              7 laß

        4.    Ibidem skattehemman 1 är 3 öresland
               Vthsäde det ena åhret                              4 tunnor
O.           1 wret om                                               11/16 tunna
P.            1 änn om                                                 3/16 tunna
               Vthsäde det andra åhret                           3 tunnor
               Gärdeshö och på Nolingen                       6 laß
               På Kalfzengen                                          8 laß
Q.           1 hage till num. 4.
R.            I denne hage får han höö                           1 laß
               På Tranengen                                            8 laß

        5.    Ibidem skattehemman 1 är lijka stort
               medh nästföreskrefne skattehemman num. 4.
S.           1 wret till detta hemanet om                        5/32 tunna
T.           1 hage till detta hemanet.
R.           I denne hage får han höö                             1 laß
              På Kalfz engen lijka medh nu. 4.
              På Stor engen                                              3 laß
              På Stålnätörn                                               1 laß
              På Tranengzörn                                           1 laß
              På Fröholmen                                              4 laß

        6.    Ibidem skattehemman 1 är lijka stort
               medh cronohemanet num. 1.
u.            1 wret om                                                   3/16 tunna
W.          I denne wreet såer det                                3/4 tunna
X.           I denne enghage får han höö                        1 laß
               På Kalfzengen lijka medh nu. 2.
               På Bodan                                                    1 1/2 laß
               På Stor engen                                              7 laß
               På Store Swinalmen                                     1 1/2 laß
               På Lille Swinalmen                                       1 laß
               På Aßrympan                                               1/2 laß

        7.    Ibidem skattehemman 1 lijka stort medh
               föreskrefne nu. 2 och num. 6
W.          J denne wreet såer det                                3/4 tunna
y.            På denne wret                                             3/8 tunna
               På Kalfzengen höö                                      6 laß
               På Skipparebotten                                      3 laß
               På Stacken                                                 3 laß
               På rögningen                                               3 laß
               På Rymman                                                1/2 laß
               Astans skär                                                 1 1/2 laß

              
Hofzholmen, betes-
               botn, rådha alle gran-
               narne i, när som nu. 3.
               Till denne by är skogh
               till nödhtårfften, män
               ingen timmerskogh.
               Synnerligit gott fiske.

(Karttext:)

Öde åker
Store träsket
Gränfiälen
Öster fiälen
Scala ullnarum.                                                                              
1 fol. 55 annan hand ms