A3:59


(Rubrik:) Börrstill sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Aspö skatteheman 1 är 9 öresland.
               Änn skattehemman 3/4, cronohemman 1/4.
B.           Östergärdet swartmylla vthsäde                    6 tunnor
C.           Det andra åhret vthsädhe är och                   6 tunnor
D.           Holm engen måsebotn                                  10 laß
E.            Ströyan höö                                                 7 laß
F.            Lillegärdet höö                                             8 laß
G.            Lundh höö                                                   8 laß
               Gärdeshöö                                                  6 laß
H.            Brodhan                                                      6 laß
                                                             Summa         45 laß

        1     hafwer i byamåhl                                         30 alnar
               Vthsäde hwart åhr                                       2 3/4 tunna
               Engh till höö                                                21 laß

        2.    Ibidem skatteheman      3/4
               hafwer i byamåhl           24 alnar
               Vthsäde hwart åhr         2 tunnor
               Engh till höö                  16 laß

        3.    Ibidem cronohemman   1/4
               hafver i byamåhl            11 alnar
               Vthsäde hwart åhr         1 1/4 tunna
               Engh till höö                   8 laß

               Till dene by är skog något
               till wedebrand männ ingen
               timmerskogh, eij heller fiske.

(Karttext:)

Ålandz åhn.
Sneßlinge engh proxime.
Ödhes wreth
Scala ullnarum.