A3:63-64


(Rubrik:) Börstill1 sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Swinö          skatte 1      10 öresland
                                   frälse 1       4 öresland
                              
    crono 1       7 öresland
B.           Östergärdett vthsädhe                      8 tunnor
C.           Wästergärdett och vthsädhe             8 tunnor

               Num. 1 skattehemman är 10 öresland,
               såer huarthera åhret                          3 1/2 tunnor
               Höö huart åhr til skattehemmanet     25 laß

               Förbemälte Swinö ligger in om Söderhargz rågång,
               hafver och gott sööbeet sampt skog och fiske
               watn till nödtårfften.

(Karttext:)

Jllack jordh
Jllack jordh

1 Börstill korrigerat i blyerts till Hargs av senare hand ms