A3:66


(Rubrik:) Frödzåkers häradh.

              Notarum Explicatio.

               Deße engier lyda till Nor-
               re Forenbro.
A.           Hittmyra till nårgården num. 1.
               Eng med gyttiebotn och starrwaldh
               om höö                             25 laß
B.           Stockengen, gyttiebotn, lyder till
               frälsehemanet num. 2 om   10 laß
C.           Jälm sättra eng, hårdwald, lyder
               till num. 3 om höö              10 laß
D.           Änn 1 lijten eng till nu. 3 om 4 laß

(Karttext saknas)