A3:67-68


(Rubrik:) Eckeby sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Norr Forenbroo cronehemman    1.
               Frälseheman                                 2.
B.           Norregärdet    vthsädhe                                      9 tunnor
C.           Södergärdet    vthsädhe                                    13 tunnor
               Vthi bådhe gärden är leerjordh sampt suartmylla
               och något öhrjordh iblandh.
D.           By engen starr och skönwaldz engh om            100 laß
               Gärde höö hwart åhr                                           8 laß
                                                                                      108

        1.    Norregården cronohemman 1 är 8 öresland
              
Vthsäde i norregärdet                                       4 1/2 tunna
NB         Änn 1 wret såes samma åhr om vthsäde            1 1/4 tunna
               J södergärdet vthsädhe                                     6 1/2 tunna
               Engh till höö här hemma                                    54 laß
E.            Denne wäderqwarn hörer och norregården till.

        2.    Ibidem frälsehemman 1/4 är 4 öresland
               Vthsäde i norregärdet                                       2 1/4 tunna
               j södergärdet                                                    3 1/4 tunna
               Engh till höö här hema                                    27 laß

        3.    Södergården frälsehemman 1/4 är och 4 öresland,
               lijka stort i alle commoditeter medh num. 2.
F.            En lijten wret till num. 3 om vthsädhe                 3/8 tunna

               Till denne by äre och någre engier hwilkes qvan-
               titet och qvalitet finns wijdare igen folio prae-
               cedenti, fol. 661.
               Eliäst är och till denne by godh skogh och mulebete
               såsom och fiskewatn.
G.           Squalteqwarner 2.

(Karttext:)

Tånga engh proxime.
Rörby engh proxime.
Söder Forenbro gärde proxime.
Scala ullnarum.

1 fol. 66 troligen annan hand ms