A3:69


(Rubrik:) Frödzåkers häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Söderforenbro skattehemman 3.
               Frälseheman 1/2 vnder Tånga.
B.           Norregärdet vthsädhe                            22 tunnor
C.           Södergärdet vthsädhe                            27 tunnor
               Vthi bådhe gärden är mäst leerjordh.

        1.    Norregården skattehemman 1 är 6 öresland
               Vthsäde i norregärdet                            5 1/2 tunna
                j södergärdet                                        6 1/2 tunna

        2.    Ibidem frälsehemman 1/2 är 5 öresland
               Vthsäde i norregärdet                            4 1/2 tunna
                j södergärdet                                        5 1/2 tunna

        3.    Ibidem skattehemman 1 är 6 1/2 öresland
               Vthsäde i norregärdet                            6 tunnor
                j södergärdet                                        7 1/4 tunna

        4.    Södergården är lijka stor i alle qvaliteter
               medh näst föreskrefne skattehemman 3.

D.           Norr engen, moß och skönwaldz eng     50 laß
E.            Söder engen, måse och hårdwaldz eng  38 laß
               Gärdehöö på heela byn höö                  10 laß
F.            Dräglöthen                                            20
                                                                          118 laß
               Höö till norregården                               29 laß
               Till num. 2                                            24 1/2 laß
               Till num. 3 och num. 4 hwar                  32 laß
G.            Kalfhage till num. 1.
H.            Kalfhage till num. 2.
i.              Till num. 3 och 4 i hop.
K.            Sqwalteqwarn 4.
                Till denne by är godh skog och vthmark,
                fiske i Wällen, belägen 1/2 mijl här ifrå
                österuth.
                Till Söder Forenbro äro ännu någre
                skogz engier, huilkes qvantitet och qvalitet
                fins igen fol. 741.

(Karttext:)

Scala ullnarum.
Norre Forenbro gärde proxime.
Norre Forenbro eng proxime
Ödhe åker
Giela engh proxime i Adelunda sochn.
Sten sundh engh proxime.

1 74 troligen annan hand ms