A3:70


(Rubrik:) Ekeby sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Tårp, belägit på Gillinge ägor
B.            Vthsäde det ena åhret               3/4 tunna
C.            Det andra åhret                        1/2 tunna
D.            Engh till höö                              8 laß

E.            Denne engh kallas Wäßättra
                hårdwaldh om höö                    8 laß

(Karttext:)

Wällen lacus.