A3:74


(Rubrik:) Frödz åkers häradh.

              Notarum Explicatio.

               Deße engier lyda allesamman
               till Söder Forenbroo, nämbligen

A.           Ryningen, gyttiebotn, om hö    5 laß
B.           Rödian, hårdwaldh                  2 laß    kom-
               ma norregården num. 1 till.
C.           Stormyran starrwaldh              8 laß
D.           Lille engen                              3 laß    kom-
               ma num. 2 till.
E.            Sättern och Hansarmyra, bådhe ihop,
               komma num. 3 och num. 4 till
               och draga höö                      20 laß

(Karttext saknas)