A3:77


(Rubrik:) Frödzåkers häradh.

              Notarum Explicatio.

               Lille Sten sundh
A.           Norregärdet vthsädhe lerjordh        14 tunnor
B.           Södergärdet vthsäde lerjordh           5 1/2 tunna
C.           Wadhengen skönwaldh                   20 laß
D.           Söderengen hårdwaldh                    25 laß
                                                  Summa        45 laß

               Deße effterskrefne äro rådande i föreskrefne Stensundh
               i åker, engh och alle andre commoditeter.

        1.    Norregården i Sten sundh äger här 1 1/3 öresland
               hafwer i byamåhl här                       14 alnar
               Vthsäde i norregärdet                      4 1/4 tunna
               j södergärdet                                   1 1/2 tunna
               NB. Eng till norregården om höö     13 laß1

        Ibidem Millangården num. 2 äger här 16 penningland
               hafwer i byamåhl                             7 alnar
               Vthsäde i norregärdet                      2 tunnor
               j södergärdet                                   1 tunna
               Engh till höö                                    6 laß

               Södergården i Stensundh num. 3
               sampt östergården i Wäskinge i Adelunda socken
               såsom och millangården i Wäskinge,
               hwar af deße 3 föreskrefne är lijka stor medh föreskrefne
               norregården num. 1 i alle commoditeter.
               Till Lille Stensundh är godh skog och fiske.

(Karttext:)

Stensundz gärde proxime
Wäskinge engh proxime.
Ora2 eng proxime
Scala ullnarum.

1 Denna anm. tillagd utanför NE-rutan ms
2 Nuvarande Ola.