A3:79-80


(Rubrik:) Frödzåkers häradh      Hargh sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Marka frälsehemman 2, skattehemman 2
B.           Östergärdet medh wästerwreten vthsäde        18 3/4 tunna
C.           Wästergärdet medh öster och söderwret        20 1/2 tunna
                J föreskrefne gärden och wreter är moo och sandjord
D.            Storemåsen, moßwaldz engh om höö            24 laß
E.            Österengen och moßwaldh om                      20 laß
F.            Söderengen, moßwaldh                                10 1/2 laß
G.            Ny engen kärrwaldz engh                              6 laß
                Gärdeshöö                                                    6 laß
                                                               Summa         66 1/2 laß

        1.    Frälseheman 1 är 8 öresland,
               hafwer i byamåhl                                           18 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                    4 1/2 tunna
               det andra åhret                                                5 tunnor
H.           1 wret samma åhr om vthsäde                        15/16 tunna
               Engh till höö                                                  16 laß

        2.    Ibidem skatteheman 1 är 7 öresland,
               hafwer i byamåhl                                           16 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                    4 1/4 tunna
               det andra åhret                                              4 1/2 tunna
               Engh till höö                                                  15 1/2 laß
i.             1 wret till num. 2 om vthsäde                         1/2 tunna

        3.    Ibidem skatteheman 1 är 9 öresland,
               hafwer i byamåhl                                           20 alnar
               Vthsäde det ena åhret                                    5 1/2 tunna
K.           1 wret till samma gärde                                 1/4 tunna
               Vthsädhe det andra åhret                                6 tunnor
L.            1 wret till det gärdet om                                3/8 tunna
               Engh till höö                                                  19 laß

        4.    Ibidem frälseheman 1 är 8 öresland,
               lijka stort medh föreskrefne frälsehemman nu. 1 i alle
               commoditeter.
M.          1 wret till num. 4 om                                      1/32 tunna
N.          1 wret till num. 4 om                                      1/4 tunna
O.          Denne hage kommer alle 4 grannarne till
              och drager höö                                                6 laß
P.           Kalfhage till num. 1.

              Till denne by är skön skogh och vthmark,
              fiske i Börstill siön.

(Karttext:)

Börstill siön.
G. På detta rummet är Ny engen belägen.
Scala ullnarum.

(Andra anteckningar:)

1640 af Sven Månsson.
(Ett par blyertsanteckningar)