A3:82


(Rubrik:) Närdingh hundratz häratt

              Notarum Explicatio.

A.           Vnunge kyrkia
B.           Klåckarestugan.
C.           Vnunge prästegårdh.
D.           Norregärdet vthsäde                            12 tunnor
E.           Södergärdet vthsäde                            10 5/8 tunna
               medh wreten vthi engen.
               Vthi bådhe gärden är öhr och mojordh.
               Byengen, moßwaldz engh om höö        60 laß
               Gärdeshöö hwart åhr                             4 laß
               Änn en skogz engh, kallas Nyckelbole,
               lyder till föreskrefne prästegårdh och hö 4 laß

               Till förbemälte prästegårdh äro föga mehr
               ägor änn här är annoteradt på
               papiret, eij heller fiske.

F.           Sqwalteqwarn, går höst och wåhr tijdh,
               lyder till prästegården.

(Karttext:)

Buddbool proxime.
På denne sijdan om gärdesgården tager Bärga gärde wedh.
Ahleby gärde tager näst wedh på dene sijdan om gärdesgården.
Scala ullnarum.