A3:85


(Rubrik:) Vnunge sochn.

              Notarum Explicatio.

A.           Henninge skattehemman  1 1/2,
               frälseheman   1/2
B.           Östergärdet vthsäde         15 tunnor
C.           Wästergärdet vthsäde      17 tunnor
               J både gärden är swartmylla.
D.           Bruns engen, måßewaldh  82 laß
               Gärdeshöö                       16 laß
                                        Summa    98 laß

        1.    Skattehemman 1 är 5 1/2 öresland
              
hafwer i byamåhl               23 tunnor
               Vthsäde det ena åhret          5 tunnor
               Det andra åhret vthsäde     5 3/4 tunna
               Engh till höö                      34 laß
               På 1 skogzengh                   4 laß

        2.    Ibidem frälseheman 4 öresland
               hafwer i byamåhl               15 alnar
               Vthsäde det ena åhret         3 tunnor
               detta andra åhret                3 3/4 tunna
               Engh till höö                      22 laß

        3.    Ibidem skattehemman är 6 1/2 öresland,
               hafwer i byamåhl               28 alnar
               Vthsädhe det ena åhret       7 tunnor
               det andra åhret                   7 1/2 tunna
               Engh till höö                      42 laß
               På 1 kärr i skogen               5 laß

               Till denne by är godh timmer-
               skogh, fiske något lijtet.

(Karttext:)

På denne sijdan tager Norr Henninge gärde widh.
Steenbroo