A3:86


(Rubrik:) Närding hundratz häradh.

              Notarum Explicatio.

A.           Knuthby kyrkia.
NB         Knuthby prästegårdh.
B.           Norregärdet medh 2 andra
               gärden som såes samma
               åhr vthsäde                    28 1/2 tunna
C.           Millangärdet, södergärdet
               med 2 wreter, vthsäde   30 tunnor
               Lerjordh i både gärden.
D.           Storengen                    150 laß
E.            Hästhagen                     12 laß
F.            Änn 1 hage om              12 laß
               Gärdeshöö                      4 laß
G.           En hage lijten                   4 laß
                                   Summa   182 laß
H.           Kalfhage 1.
i.             Rätte platz.
K.           Såge och miölqwarn går höst
               och wåhrtijdh

               Till Knutby prästegårdh
               är godh timmerskogh.
               Lijtet fiske i Harsiön.

(Karttext:)

Harsiön.
Leerjord
Leer och grund jord.
Gränstadh ägor proxime
Gafwels ägor proxime.
På denne sijdan taga Elstadh ägor näst wedh
Scala ullnarum

(Andra anteckningar:)

1641 af Sven Månson
(Blyertsanteckning)